Kort CV

Paul van Tongeren (1950), studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij was van 1993 tot eind 2015 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. Sinds 2002 was hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Recente boekpublicaties in het Nederlands zijn:  Willen sterven. Over de autonomie en het ‘voltooide leven’ (Utrecht: Kok, 2018), Nietzsche. Serie: Elementaire deeltjes. nr. 36 Amsterdam: AUP (4e druk 2017), Dankbaar. Denken over danken na de dood van God. Zoetermeer: Klement: Zoetermeer, 2015, Het Europese nihilisme (Nijmegen: Vantilt 2012, 3e druk 2017) en Leven is een kunst (Zoetermeer: Klement 2013, 7e druk 2016). Ook gaf hij 3 CD-boxen uit met colleges:

Geluk, deugd, plicht, keuze; acht colleges over de geschiedenis van de ethiek (8 cd’s Home Academy), Aristoteles. (4 CD’s ISVW); Nietzsche over het nihilisme. (7 CD’s ISVW). Voor verdere (en anderstalige) publicaties, zie onder ‘Publications’.

English:

Paul van Tongeren (1950), studied theology and philosophy in Utrecht (Nl.) and Leuven (B.). He got his PhD from Leuven with a dissertation on the morality of Nietzsche’s critique of morals. Since 1993 and until his retirement in 2015, he was a full professor of moral philosophy and ethical theory in the department of philosophy of Radboud University in Nijmegen (Nl.). Since 2002 he is also an extraordinary professor of ethics at the Institute of Philosophy in Leuven (B.). His research is mainly on Nietzsche, on hermeneutics and on (the history of) moral philosophy. Recent book-publications in English include: Nietzsche-Wörterbuch (vol. I 2004, continued on: Nietzsche-Online from 2011 on), Re-interpreting Modern Culture (2000), Fr. Nietzsche and European Nihilism (2018). See under ‘Publications’ for more publications, also in other languages. 

Click Me
 

CV

Prestaties en ervaring

Paul J. M. van Tongeren born: august 26, 1950, Deventer The Netherlands.
Married (1975) to Franca A.C. Verbeek; 3 children (Sanne 1978, Koen 1980, Wout 1982).

1968 - 1974

study of theology: Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht.          25 11 1974 MA Theol. (cum laude: greatest distinction); MA thesis on: “Psychoanalysis and Ethics. On the possibility of their mutual enrichment” (163 p).

1975

secondary school teacher religious education: Fioretti-college, Lisse.

1975 - 1977

study of philosophy at the Superior Institute for Philosophy at the University of Louvain (Belgium).

June 1977

MA (greatest distinction) MA thesis on: “Zarathustra's teaching. On positivity in Friedrich Nietzsche's thinking” (185 p).

1977- 1988

assistant professor moral philosophy, Department of Philosophy, Catholic University Nijmegen.

1984

Ph.D. at the Superior Institute for Philosophy University of Louvain (Belgium). (greatest distinction). Dissertation: De moraal van Nietzsches moraalkritiek [The morality of Nietzsche's critique of morality. A study on 'Jenseits von Gut und Böse] Leuven, 1984 (diss.) (469 p.).

1985-1991

special professor for philosophy at the State University of Leiden, department of philosophy.

1988-1990

extraordinary professor for moral philosophy, Faculty of Philosophy, Catholic University Nijmegen.

1990-1993

professor for moral philosophy and the philosophy of law, Faculty of Philosophy and Faculty of Law, Catholic University Nijmegen.

1993-2015

Full professor for moral philosophy and ethical theory, Faculty of Philosophy, Catholic University Nijmegen (as of 2004: Radboud University Nijmegen)

2002 - 2016

extraordinary guest professor for ethics HIW, KU Leuven

2006 -

associate researcher University of Pretoria, South Africa, department of philosophy

 

Academic Activities and Responsibilities (selection):

1988-1996   member of the board of the “Vereniging voor Ethici in Nederland” (Society of Ethicists in The Netherlands)

1989-2005   chairman Scientific Board of the “Thijmgenootschap”

1990-1993   chairman section for ethics STEGON/NOW (Netherlands Organisation for Scientific Research)

1990-1994   Dean of the Faculty of Philosophy KU Nijmegen

1993-1998   chairman Center for Ethics KU Nijmegen (CEKUN)

1994/1995   fellow in residence, NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies, Royal Academy of Sciences)

1995            (febr - may) Visiting professor: Brigham Young University, Provo, Utah

1996           member VLIR review committee philosophy education in Flanders, Belgium

1998-2012   member International Academic Advisory Committee, St. Augustine College of South Africa, Johannesburg

2000            (summer) visiting scholar invited by South African National Research Fund (Pretoria, Stellenbosch, Pietersburg)

2001            Membre du Comité Scientifique Hyper-Nietzsche

2003            member panel for external evaluation of the department of philosophy, University of Pretoria

2005           member panel for external evaluation of the department of philosophy, University of Stellenbosch

2006 -2010  member scientific advisory committee Fontys School of Education

2006 -         member general board of the Stichting Thomas More

2006 -2010  Director Center for Ethics RU Nijmegen (CvE)

2006 -2010  chairman AIEC (ethics committee for the entire institution)

2007 - 2015 member board of the “Stichting Pierson Filosofie”

2007 - 2015 member advisory board of Fontys Lerarenopleiding Tilburg’

2008 -         chairman Scientific Board of the “Titus Brandsma Instituut”

2008 -2011  member Curatorium “Stichting Katholieke Leergangen”

2008 -2010  member Raad van Toezicht van de Stichting Fontys Hogescholen

2008 -         chairman Curatoria bijzondere leerstoelen vanwege de Stichting Thomas More aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam

2010/2011   fellow in residence, NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies, Royal Academy of Sciences)

2013            fellow at STIAS (Stellenbosch Institute of Advanced Studies)

2015-2016   member jury Spinozalens

2017            fellow at STIAS (Stellenbosch Institute of Advanced Studies)Editorial Responsibilities

1989-2005   editor in chief Annalen van het Thijmgenootschap (4 book publications per year) (Valkhof Pers, Nijmegen)

1992 -         editor in chief, series Morality and the Meaning of Life  (Kok Pharos, since 1997: Peeters Publishers, Leuven)

2003-2013   deputy editor Tijdschrift voor Filosofie  (Louvain)Memberships of Editorial Advisory Boards of Journals and Book Series

1988 -        series  Catholic Studies in Bioethics (Kluwer Academic Publishers)

1989 -        Tijdschrift voor Filosofie  (Louvain); 

1990 -        Algemeen Ned. Tijdschrift voor Wijsbegeerte 

1990 -        Ethische Perspectieven (Leuven)

1992 -        Tijdschrift voor Theologie 

1992 -        Wijsgerig Perspectief 

1997 -        Ethical Perspectives Journal of the European Ethics Network 

1998 -        series Ethical Perspectives Monograph Series (Peeters Publishers, Leuven)

2000 -         Tydskrif vir Geesteswetenskappe (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns), Pretoria, South Africa

2006 -         Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Catholica (ISSN 1224-8754) Cluj, Rumania

2006 -         Nietzsche-Studien (W. de Gruyter, Berlin)

2007 -         Journal of Nietzsche Studies (New York, USA)

2009 -         Serie: Christelijk-Sociaal Denken (Kok, Kampen)

2010 -         Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn)

2010 -         Estudos Nietzsche (Curitiba, Brasil)

2011 -         Nietzsche Online (Berlin)

Dissertations supervised (finished)

Gaila Pander, 'Een zuivere toon. Nietzsches Also sprach Zarathustra als voorstudie tot een nieuw bruiloftslied'. RU Nijmegen, 15 januari 2020

Wolter Hartog, Waarom een mens niet zichzelf kan zijn, maar wel zichzelf kan worden. KU Leuven, 17 december 2018 (with prof. W. Desmond)

James Pearson, Nietzsche’s Philosophy of Conflict and the Logic of Organisational Struggle. Universiteit Leiden, 15 februari 2018 [formal promotor for dr. Herman Siemens, supervisor]

Roy Groen, Nabokov in Conversation. A Philosophica-Critical Exploration of the Moral Dimension of His American Works. RU Nijmegen, 15 november 2016

Rob Compaijen, Practical Reasons and Existential Change. Univ. Antwerpen, 13 mei 2016

Willow Verkerk, Nietzsche’s Ethics of Friendship. Reading Nietzsche as an Agonistic and Bestowing Friend. HIW KU Leuven, 13 november 2015

Peter Abspoel, Zingeving in het Westen. traditie, strijdersethos en christendom. RU Nijmegen 5 oktober 2015.

Catherine F. Botha, Heidegger, Nietzsche and the Question of Value. RU Nijmegen 8 september 2014.

Tim Houwen, Reclaiming Power for the People. Populism in Democracy. RU Nijmegen 7 maart 2013 (medepromotor met E. van der Zweerde)

Wouter Sanderse, Character Education. A Neo-Aristotelean Approach to the Philosophy, Pedagogy and Education of Virtue. RU Nijmegen 19 november 2012

Joost Dupont, Identiteit is kwaliteit. RU Nijmegen 6 october 2010 (medepromotor met Ch. Hermans)

Jos Philips, Affluent in the Face of Poverty. On what Rich Individuals Like Us Should Do. AmsterdamUP, RU Nijmegen, 31 mei 2007

Philippe Lepers, Genie vs, God. Religie en christendom in het vroege werk van Friedrich Nietzsche in de context van zijn ‘kosmodicee’. RU Nijmegen, 8 maart 2005.

Vasti Roodt, Amor Fati and Amor Mundi.... Universiteit van Stellenbosch; 7 februari 2005.

Marinus Schoeman, Generositeit en Lewenskuns. Grondtrekke van 'n post-Nietzscheaanse etiek, Pretoria: Protea, KU Nijmegen, 14 juni 2004

Andre van der Braak, Hoe men wordt, wat men is. Zelfvervolmaking, zelfoverwinning en zelfvergetelheid bij Nietzsche, Budel: Damon, KU Nijmegen, 30 juni 2004

Martin Drenthen, Grenzen aan wildheid Budel: Damon (medepromotor met H. Zwart), KU Nijmegen, 7 april 2003

Ciano Aydin, Zijn en Worden. Nietzsches omduiding van het substantiebegrip (Maatsricht: Shaker 2003); KU Nijmegen 15-09-03.

Maria Hurkens, Een kwestie van smaak. Kant-tekeningen bij Nietzsche. Budel: Damon 2002; KU Nijmene: 25 september 2002

Gerd Schank. Rassen, Völker, Menschen. (Berlin: W. de Gruyter) KU Nijmegen, 4 januari 2000.

Chris Bremmers, Overgankelijkheid. (mede-promotor: A. Peperzak) KU Nijmegen 11 mei 2000.

J. Lukoschus, Gesetz und Glück. Untersuchungen zum Naturalismus der stoischen Ethik. KU Nijmegen 20 januari 1997

M. Becker, Deugdethiek en Pacifisme; (Thesis Publishers) KUNijmegen, woensdag 12 maart 1997

J.H.M.M. Tholen, Vreemdelingenbeleid en Rechtvaardigheid? KU Nijmegen 16 juni 1997.

C. Lansink, Vrijheid en Ironie. Kierkegaards ethiek van de zelfwording. KU Nijmegen 16 december 1997.

J. Gruppelaar, Een wereld van eigen makelij. Een filosofisch commentaar. KU Nijmegen  4 april 1995.

D. Verweij, Ariadne en Dionysos. Vrouw-metaforen en verlangen in het werk van Nietzsche, KU Nijmegen, 15 december '93

H. Zwart, Consensuvorming in een pluralistische samenleving. De gezondheidsethiek als casus, KU Nijmegen 28 januari '93

Maria Veltman, Søren Kierkegaards Daden van Liefde vertaald en verhandeld. (mede-promotor C. Struyker-Boudier) KU Nijmegen, 21 januari 1993.Awards

2002            royal decoration: ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw (knight in the order of the Dutch Lion)

2013            winner Socrates-prize for the most urgent and challenging philosophical book in Dutch

A full cv including other tasks and responsibilities in and outside of the university is available on request